Οργανωμένες Εκθέσεις

 • 2003 ‘’Ζείδωρη αύρα σε τόπο υγεινό’’
 • 2004 ‘’Εικαστικές αναδρομές’’
 • 2005 ‘’Travel with art’’
 • 2006 ‘’Δημιουργώντας’’
 • 2007 ''Sign''
 • 2008 Ficciones(de)construidas, Zona del Museo cultural Tomas y Valiente Fuenlabrada (Spain)
 • 2008 ‘’In the making”
 • 2009 ‘’A world of its own”
 • 2010 ‘’Shifting positions”
 • 2011 ‘’Magic”
 • 2012 ‘’The forever now”
 • 2013 ‘’Gate ways”
 • 2014 ‘’Our staff”
 • 2015 ‘’On the way”
 • 2015 ‘’Visual ways (Paphos -St. Petersbourg)”
 • 2016 ‘’Our creations”
 • 2017 ‘’Ontime”
 • 2018 ‘’Looking in art”
 • 2019 ‘’Travelling with colours”
 • 2020 ‘’ Rainbow”